Přihlaste se nebo se zaregistrujte
K registraci
Ukázkové úkoly

Všechny zde uvedené úkoly jsou interaktivní, žáci vybírají nebo píší své odpovědi na své obrazovce a učitel vidí ihned odeslané odpovědi, může dávat možnost si chybu opravit.

Uvedené úkoly si také můžete po registraci importovat do své databáze úkolů. Prezentujeme je hlavně pro názornost možností systému Vímto. Pro přehlednost jsou správné odpovědi podbarevny zeleně.

4. třída ZŠ Anglický jazyk
There is a
bed room
bedruum
bedroom
I have got
Přelož slovo.
Tvoje odpověď
Tyto odpovědi budou automaticky zvalidovány
History
Máš Hudební výchovu?
Přelož větu.
Have you got Music?
Have we got Music?
Have I got Music?
Máme Anglický jazyk?
Přelož větu.
Tvoje odpověď
Tyto odpovědi budou automaticky zvalidovány
Have we got English?