Přihlaste se nebo se zaregistrujte
K registraci
arrow_back
Metodika Vímto
arrow_back

Pro koho je Vímto určeno

Na úplný začátek
Třídy 1. i 2.stupně a středních škol
 • celý koncept Vímto je určený pro třídy napříč školstvím, pro třídy 1. i 2.stupně a středních škol
 • je určené pro všechny učitele, kteří chtějí svoji výuku posunout, oživit, ale především mít možnost pracovat se všemi žáky najednou
 • je určen všem těm, kterým mezi nabídkou nejrůznějších online her, procvičování, testů, kvízů chybí samotná práce učitele s celou třídou
Procvičování učiva
 • formou ústních i písemných otázek procvičení probírané látky
 • kontrola, zda opravdu všichni všemu porozuměli, co si žáci pamatují a umí
 • ale není určený jen pro procvičování, ale i pro samotné učení
 • vyzkoušení probírané látky, žáci píší své nápady, odpovědi, učí se
 • Vímto posouvá práci učitelů i radost z práce žáků novým směrem
 • Písemná stránka učení
 • kde chybí především písemná stránka, jak lehce a rychle získat písemné odpovědi žáků
 • posouvá základní práci učitele, urychluje ji
 • odpadá zde zdlouhavé pročítání a kontrola písemných prací žáků
 • zefektivnění ve smyslu kontroly nad všemi žáky, ne jen těmi vyvolanými v jedné chvíli
 • Vímto nabízí možnosti jak jednoduše, rychle a chytře naučit a pak následně zjistit znalosti všech žáků, prozkoušet je
 • 1.stupeň

  Na úplný začátek
  Primárně je nyní Vímto připravené pro třídy 1.stupně, jelikož ho v první fázi připravovali pouze učitelé 1.stupně
 • jednoduché otázky pro 1.-5.ročník
 • ukázkové úkoly pro 1.-5.ročník
 • učivo 1.-5.ročníku
 • Hravá práce
 • práce s Vímto v ročnících 1.stupně je hravá
 • žáky obecně baví práce se samotným počítačem, klávesnicí, myší, ale i práce na tabletu nebo mobilu
 • baví je odpovídat, soutěžit
 • nenásilným způsobem se tak učí
 • opakováním úkolů, otázek si látku upevňují, procvičují
 • díky své jednoduchosti možná práce již od 1.ročníku
 • Radost z úspěchu
 • okamžitá zpětná vazba o úspěšnosti odpovědí přináší pocit dobře odvedené práce, radosti
 • diskrétnost při chybných odpovědích, které vidí jen učitel a nemusí tak upozorňovat na chyby konkrétního žáka
 • určitá anonymita odpovědí povzbuzuje i ty méně zdatné, aby se nestyděli nebo se nebáli odpovídat
 • možnost ústních komentářů v průběhu psaní odpovědí ze strany žáků i učitele pak upevňuje pocit jistoty žáků, pomoc při plnění úkolů
 • písemné otázky pak mohou být doplněny obrázky pro větší názornost
 • 2.stupeň a střední školy

  Na úplný začátek
 • Přestože jsou úvodní informace určené především pro třídy 1.stupně (v první fázi vše připravovali pouze učitelé 1.stupně), nabízí se možnost úkolů a otázek i pro žáky 2.stupně a středních škol.
 • stejně jako v případě 1.stupně i zde odpadá zdlouhavé vyvolávání žáků a čekání na jejich odpovědi
 • učitel má v jedné chvíli přehled o celé své třídě, jejich aktivitě, znalostech
 • díky své jednoduchosti a rychlosti žáci nemají moc možnost vyhledávat odpovědi z jiných zdrojů
 • učitel okamžitě reaguje na každou aktivitu žáků
 • učitel i žáci mohou okamžitě ústně reagovat na každou otázku, úkol
 • Oživení, zpestření výuky

  Význam ústních a písemných otázek, úkolů
  Radost z práce
 • radost žáků z práce s počítačem, klávesnicí, práce s myší
 • radost žáků při zápisu odpovědí
 • radost z efektivní práce
 • radost z úspěchu, z okamžité zpětné vazby
 • Hravost úkolů
 • práce s kvízovými otázkami
 • práce s obrázkovými úkoly
 • Soutěživost
 • možnost soutěžit sám se sebou
 • porovnání vlastní úspěšnosti v průběhu vyučování
 • možnost soutěžit s ostatními spolužáky
 • možnost soutěžení např. v rychlosti odpovědí, správnosti odpovědí dle pokynů učitele
 • možnost soutěžit ve skupinách (viz.bod 4.3)
 • Samotná výuka

  Význam ústních a písemných otázek, úkolů
  Výklad látky
 • ústní výklad látky např. s učebnicí
 • využití Zprávy všem = zápis např. gramatiky v anglickém jazyce
 • Procvičování látky
 • procvičování probírané látky
 • kontrola potřebných znalostí žáků
 • zadávání úkolů Např. věta v průběhovém čase v anglickém jazyce
 • Pozornost žáků
 • práce s celou třídou najednou
 • zajištění pozornosti žáků
 • zjištění pozornosti žáků
 • Živá práce
 • možnost živého reagování na každou otázku, úkol ze strany žáka i učitele
 • možnost doplňujících otázek úkolu ze strany žáka i učitele
 • možnost úpravy hodnocení např. při odlišném pochopení zadání úkolu
 • tolerance překlepů při psaní na klávesnici
 • Individuální přístup
 • individuální přístup k jednotlivým žákům
 • odbourání stresu z odpovědí žáků před celou třídou
 • zajištění anonymity v odpovědích
 • možnost "druhé šance", opravy nesprávné odpovědi např. při nepochopení zadání
 • Podklad pro hodnocení a známkování
 • reálný, písemný podklad pro hodnocení a známkování
 • statistické přehledy o úspěšnosti odpovědí
 • Základ práce s Vímto

  Způsoby práce
  Doplněk online vyučování přes Teams, Google meet apod.
 • Vímto je určeno jako doplněk online vyučování přes Teams, Google meet, Skype, Zoom apod.
 • není třeba nic instalovat
 • žák i učitel se pouze přihlašují na webové stránce
 • Vímto je možné používat na všech platformách (počítač, notebook, tablet, mobil)
 • maximální kontrola nad prací žáků při využití dvou monitorů učitele (obrazová i písemná kontrola)
 • možnost kombinace používání dvou monitorů, na jednom je Vímto, kde vidíte písemnou práci žáků, na druhém videokonference, kde vidíte reakce žáků
 • Hlavní záměr a pomoc při online vyučování
 • prvotní záměr byl získat rychlé odpovědi na ústní otázky učitele od všech žáků najednou
 • rychlé pokládání otázek ze všech předmětů a rychlé krátké dopovědi žáků
 • okamžitá zpětná vazba učitele, zda má žák správně či nikoliv a proč
 • zde odpadá zdlouhavé vyvolávání jednoho žáka, odpovídají všichni najednou
 • žáci i učitel mohou zároveň o jednotlivých otázkách hovořit, probírat je, zdůvodňovat
 • odpadá zde stres některých žáků z kvízových, časově omezených odpovědí
 • Základ práce učitele s Vímto

  Způsoby práce
  Učitel jako hlavní organizátor práce
 • učitel stejně jako ve škole řídí celý proces vyučování
 • učitel pokládá otázky dle svého uvážení, reaguje na směr výuky, řídí celou práci všech žáků
 • u každé otázky učitel může rozhodnout, zda žák zodpověděl správně, upozornit na chyby
 • učitel může vždy znovu látku vysvětlit a znovu všem položit otázku
 • Doplněk vyučování
 • připojit se lze za krátkou chvíli kdykoliv v průběhu hodiny, třeba jen na jednu otázku, aby učitel získal odpověď od všech žáků
 • lze s ním pracovat i delší dobu, kdy učitel kombinuje práci s učebnicí, pracovním sešitem
 • žáci mohou takto "vyplňovat" úkoly z učebnice nebo kontrolovat již zapsané odpovědi v pracovním sešitě
 • učitel může při takto kombinované práci vše kontrolovat, jako kdyby kontroloval samotné sešity žáků
 • Otázky, úkoly jako důležitá součást výuky
 • odpovědi lze pokládat ústně, ale i písemně formou předpřipravených úkolů z databáze úkolů, kvízových otázek
 • i předpřipravené úkoly lze kdykoliv pozměnit, změnit pořadí, znovu vysvětlit nepochopené a pokračovat v zadávání úkolů
 • především písemné otázky pak mohou být dostatečným podkladem pro hodnocení, známkování díky propracovanému systému statistiky sbírající data o odpovědích žáků (viz. bod 7 - Hodnocení, statistika)
 • Základ práce žáka s Vímto

  Způsoby práce
  Maximální zapojení žáka do výuky
 • žáci se mohou mnohem více zapojit do vyučování
 • učitel nevyvolává jen jednoho žáka, ale všichni mají možnost odpovědět, ukázat, co umí
 • u každé otázky, odpovědi může žák sám zareagovat i ústně, pro doplnění otázky, upřesnění
 • nad každou otázkou může přemýšlet o případné chybě, probrat ji ústně s učitelem
 • žák se nemusí bát nebo stydět odpovídat před ostatními, jelikož jeho odpovědi vidí jen učitel
 • každý žák probere a zodpoví maximální možný počet otázek, úkolů
 • Ústí a písemné otázky, úkoly

  Možnosti práce s Vímto
  Ústní otázky
 • živá práce učitele se celou třídou
 • pokládání ústních otázek a psaní krátkých odpovědí
 • kdykoliv během vyučování
 • pouze ústní otázky učitele bez dalšího podkladu
 • ústní otázky učitele s podkladem v učebnici, pracovním sešitě apod.
 • Písemné úkoly
 • zadávání různých typů písemných úkolů
 • kdykoliv během vyučování
 • písemné úkoly pro cílené procvičování a prověřování znalostí žáků
 • podklad pro známkování a hodnocení
 • rychlost a jednoduchost ústních i písemných otázek a úkol moc neumožňuje žákům hledat odpovědi v jiných zdrojích
 • Samostatná práce s Vímto

  Možnosti práce s Vímto
  Samostatná práce žáka
 • kdykoliv během vyučování
 • každý žák píše odpovědi sám za sebe
 • maximální možná práce každého žáka
 • zefektivnění práce
 • urychlení práce
 • kontrola učitele nad každým žákem
 • individuální přístup s každý žákem
 • oživení, zpestření výuky
 • Skupinová práce s Vímto

  Možnosti práce s Vímto
  Práce se skupinami
 • rozdělení do skupin ve Správě žáků
 • přihlášení pouze jedné skupiny žáků
 • zbytek třídy samostatná práce
 • kdykoliv během vyučování
 • každý žák píše odpovědi sám za sebe
 • zefektivnění práce
 • urychlení práce
 • Práce ve Sdílených místnostech MS Teams nebo Google Meet
 • rozdělení žáků do skupin
 • výběr zapisovatelů v jednotlivých skupinách
 • ústní otázka učitele + domluva ve skupině + zápis jedné správné odpovědi za celou skupinu
 • kdykoliv během vyučování
 • domluva žáků ve skupině
 • oživení, zpestření výuky
 • Využití ústních otázek

  Ústní otázky
  Rychlé ústní otázky
 • jednoduché rychlé ústní otázky učitele
 • systém psaní krátkých odpovědí žáka
 • kdykoliv v průběhu vyučování
 • jedna otázka pro zjištění pozornosti žáků
 • sled otázek, úkolů pro výklad probírané látky
 • sled otázek, úkolů pro zjištění pochopení látky
 • sled otázek, úkolů pro procvičení látky
 • sled otázek, úkolů pro zjištění a zhodnocení znalostí
 • Např. Doplňování I/Y ve vyjmenovaných slovech
 • učitel ústně zadává slova
 • žák píše celé diktované slovo - MLÝN
 • učitel ústně zadává slova
 • žák píše pouze I nebo Y
 • Např. Procvičování malé násobilky
 • učitel ústně zadává příklady - 3*3
 • žák píše výsledky 9
 • učitel ústně zadává správné a chybné příklady - 3.3=9/4.3=14
 • žák píše, jestli jsou příklady správné ANO/A nebo NE/N
 • Např. Procvičování hornin a nerostů
 • učitel ústně zadá úkol - Napiš jednu horniny
 • žáci píší vápenec, žula, pískovec,..
 • Např. Procvičování slovíček anglického jazyka
 • učitel ústně zadá úkol - Přelož do češtiny/angličtiny slovo A DOG/PES
 • žáci píší pes/a dog
 • Práce s učebnicí a pracovním sešitem

  Ústní otázky
  Např. Doplňování pádu podstatných jmen
 • práce s učebnicí na konkrétním úkolu
 • místo vyvolávání pouze jednoho žáka píší odpověď všichni
 • jeden vyvolaný žák může po zapsání všech odpovědí do Vímto říct a zdůvodnit správné řešení
 • Např. Doplňování výsledků sčítání do 100 do pracovního sešitu
 • práce s pracovním sešitem na konkrétním úkolu
 • kontrola po předchozí samostatné práci
 • kombinace zapisování do sešitu i do Vímto
 • místo vyvolávání pouze jednoho žáka píší odpověď všichni
 • jeden vyvolaný žák může po zapsání všech odpovědí do Vímto říct a zdůvodnit správné řešení
 • Např. Doplňování názvů částí rostliny do obrázku
 • práce s pracovním listem na konkrétním úkolu
 • kontrola po předchozí samostatné práci
 • kombinace zapisování do pracovního listu i do Vímto
 • místo vyvolávání pouze jednoho žáka píší odpověď všichni
 • jeden vyvolaný žák může po zapsání všech odpovědí do Vímto říct a zdůvodnit správné řešení
 • Např. Zápis správného tvaru HAVE/HAS do věty
 • práce s učebnicí, pracovním sešitem
 • kontrola po předchozí samostatné práci
 • kombinace zapisování do pracovního listu i do Vímto
 • místo vyvolávání pouze jednoho žáka píší odpověď všichni
 • jeden vyvolaný žák může po zapsání všech odpovědí do Vímto říct a zdůvodnit správné řešení
 • Význam písemných otázek

  Písemné otázky
  Oživení, zpestření výuky, radost z práce
 • radost žáků z práce s počítačem, klávesnicí, práce s myší
 • radost žáků při zápisu odpovědí
 • radost z efektivní práce
 • radost z úspěchu, z okamžité zpětné vazby
 • Procvičování látky
 • procvičování probírané látky
 • kontrola potřebných znalostí žáků
 • zadávání úkolů Např. vypočítej rovnici a zapiš výsledek
 • Pozornost žáků
 • práce s celou třídou najednou
 • zajištění pozornosti žáků
 • zjištění pozornosti žáků
 • Živá práce
 • možnost živého reagování na každou otázku, úkol ze strany žáka i učitele
 • možnost doplňujících otázek úkolu ze strany žáka i učitele
 • možnost úpravy hodnocení např. při odlišném pochopení zadání úkolu
 • tolerance překlepů při psaní na klávesnici
 • Individuální přístup
 • individuální přístup k jednotlivým žákům
 • odbourání stresu z odpovědí žáků před celu třídou
 • zajištění anonymity v odpovědích
 • možnost "druhé šance", opravy nesprávné odpovědi např. při nepochopení zadání
 • Podklad pro hodnocení a známkování
 • reálný, písemný podklad pro hodnocení a známkování
 • statistické přehledy o úspěšnosti odpovědí
 • Soutěživost
 • možnost soutěžit sám se sebou
 • porovnání vlastní úspěšnosti v průběhu vyučování
 • možnost soutěžit s ostatními spolužáky
 • možnost soutěžení např. v rychlosti odpovědí, správnosti odpovědí dle pokynů učitele
 • možnost soutěžit ve skupinách (viz.bod 4.3)
 • Využití písemných otázek

  Písemné otázky
  Předpřipravené písemné otázky
 • databáze vlastních úkolů
 • úkoly k procvičení probírané látky
 • databáze sdílených otázek zapojených učitelů
 • přehledné vyhledávání úkolů
 • Košík úkolů pro konkrétní den, hodinu
 • Typy úkolů dle zadání
  Vyber odpověď
 • výběr z nabídky slov, vět
 • Vyber slovo ve větě
 • vyber slovo ve větě dle zadání
 • Vyber část slova
 • vyber písmena, část slova dle zadání
 • Napiš odpověď
 • napiš správnou odpověď dle zadání
 • písemné úkoly
 • obrázkové úkoly
 • Typ úkolu Vyber odpověď

  Písemné otázky
  Asi nejpoužívanější typ úkolu
 • zadání úkolu + výběr z možných odpovědí
 • zadání úkolu písemné nebo obrázkové
 • výběr jedné nebo více odpovědí
 • Různé typy zadání úkolu pro vybrání správné odpovědi
 • Vyber správné slovo
 • Vyber správnou větu
 • Vyber správné tvrzení
 • Vyber správná čísla podle zadání
 • Vyber správný výsledek
 • Vyber správný příklad
 • Vyber správný obrázek
 • Různé typy zadání pro práci s chybou
 • Najdi chybné slovo
 • Najdi chybnou větu
 • Najdi chybné tvrzení
 • Najdi chybný výsledek
 • Najdi chybný příklad
 • Najdi chybný obrázek
 • Různé typy zadání pro hledání slov z výběru
 • Najdi slovo, které do řady významově nepatří
 • Najdi slovo, které nepatří do správného pořadí
 • Najdi písmeno, které nepatří do správného pořadí
 • Najdi číslo, které nepatří do správného pořadí
 • Typ úkolu Vyber slovo ve větě

  Písemné otázky
  Typ úkolu pro hledání slov podle zadání
 • výběr slova/slov ve větě
 • věta se rozdělí na jednotlivá slova
 • Najdi chybné slovo ve větě
 • Najdi chybné zadání
 • Najdi slovo, které do věty nepatří
 • Najdi slova dle zadání
 • Typ úkolu Vyber část slova

  Písemné otázky
  Typ úkolu pro hledání písmen ve slově podle zadání
 • výběr písmena/písmen ve slově
 • slovo se rozdělí na jednotlivá písmena
 • výběr chybného písmene
 • Najdi kořen slova
 • Najdi předponu, příponu, koncovku
 • Najdi schované slov
 • Typ úkolu Napiš odpověď

  Písemné otázky
  Typ úkol se zápisem odpovědi dle zadání
 • úkol s písemnou odpovědí žáka
 • zadání úkolu + odpovědní okénko
 • Napiš správné písmeno dle zadání
 • Napiš správné slovo dle zadání
 • Napiš správný výsledek
 • Práce s písemnými otázkami

  Písemné otázky
  Zjištění pozornosti žáků
 • kdykoliv v průběhu hodiny zjišťující otázka
 • zjišťující otázky k probíranému učivu, k tématu, různým událostem apod.
 • Procvičení probírané látky
 • cílené procvičování probírané látky
 • zadávání sady připravených úkolů
 • možnost ústního komentáře u každé otázky ze strany učitele i žáků
 • všichni žáci plní, píší úkoly
 • po zápisu všech odpovědí učitel komentuje odpovědi
 • po zápisu všech odpovědí jeden vyvolaný žák zdůvodňuje odpovědi
 • Podklad pro hodnocení a známkování
 • cílená kontrola probírané látky
 • aktualizace a vymazání Statistiky pro zápis nových odpovědí
 • zadávání sady připravených úkolů
 • možnost ústního komentáře učitele
 • Základ práce s cizím jazyce

  Výuka cizího jazyka s Vímto
  Procvičování látky
 • procvičování slovní zásoby
 • procvičování frází
 • procvičování gramatických jevů
 • učitel ústně zadává slovíčka, fráze, věty a žáci překládají a píší
 • Rozdíl oproti běžnému učení se slovní zásoby
  Ústní úkoly
 • bez přípravy a následné nutné písemné kontroly rychlé procvičení slovní zásoby, gramatických jevů
 • urychlení zpětné vazby od učitele, zda je nebo není správně
 • odpadá nutnost písemné opravy na papíře
 • zadané úkoly se opravují ihned automaticky s připravenou Správnou odpovědí nebo učitel opravuje "ručně" v boxu žáka
 • učitel vidí okamžité odpovědi všech žáků najednou
 • učitel okamžitě kontroluje a opravuje chyby
 • nad každým slovíčkem, gramatickým jevem lze komunikovat
 • učitel může zaslat přes Zprávu všem správné znění odpovědi
 • učitel může přes Zprávu všem zaslat chybné znění a žáci opravují a píší to správné
 • Připravené písemné úkoly
 • vlastní nebo sdílené úkoly bez následné nutné písemné kontroly
 • urychlení zpětné vazby od učitele, zda je nebo není správně
 • odpadá nutnost písemné opravy na papíře
 • zadané úkoly se opravují ihned automaticky
 • učitel vidí okamžité odpovědi všech žáků najednou
 • nad každým slovíčkem, gramatickým jevem lze komunikovat
 • Ústní část cizího jazyka a čtení

  Výuka cizího jazyka s Vímto
  Práce s učitelem, poslechem učitele
  Zapiš/Přelož
 • zadání v anglickém jazyce + Přelož do češtiny
 • obrázek + Přelož do angličtiny
 • Poslouchej a vyber obrázek
 • Poslouchej a vyber slovo
 • Poslouchej a vyber větu
 • Písemné úkoly se čtením
 • Čti a najdi slovo
 • Čti a najdi větu
 • Najdi chybné slovo
 • Písemná část cizího jazyka

  Výuka cizího jazyka s Vímto
  Práce s učitelem, poslechem učitele
  Zapiš/Přelož
 • zadání v českém jazyce + Přelož do angličtiny
 • Písemné úkoly podle anglického zadání
 • Napiš slovo
 • Vyber slovo
 • Napiš větu
 • Vyber větu
 • Doplň písmeno
 • Práce se Zprávou všem
 • učitel zapíše Zprávu všem
 • žák hledá a opravuje chybu
 • žák tvoří věty podle zadané gramatiky
 • Výuka cizího jazyka pro nejmenší

  Výuka cizího jazyka s Vímto
  Výuka cizího jazyka od 1.třídy
 • práce s obrázkovými písemnými úkoly
 • přímá práce s učitelem, poslechem
 • Typ úkolů Vyber odpověď
 • Poslouchej a vyber správný obrázek - It´s a dog.
 • žák vybere správný obrázek
 • Typ úkol Zapiš odpověď
 • Podívej se na obrázek a zapiš odpověď - Is it a cat?
 • žák píše YES/Y nebo NO/N.
 • Výuka cizího jazyka od 2.třídy
 • práce s obrázkovými i písemnými úkoly
 • Typ úkolů Vyber odpověď
 • Doplň písmeno do slova
 • Jakým písmenem začíná tento obrázek?
 • Vyber správný název
 • Najdi chybu
 • Týmová interaktivní hra s cizím jazykem

  Výuka cizího jazyka s Vímto
  Základ týmové hry
 • žáci se rozdělí do týmů
 • učitel zadá úkol
 • žáci píší správné odpovědi
 • žáci i učitel sledují postup všech týmů (tuto funkci lze vypnout a žáci nevidí ostatní týmy)
 • postup dalších týmů motivuje žáky k další práci
 • učitel ukončuje hru
 • žáci i učitel společně kontrolují
 • Zadání, nápady do výuky
 • napište co nejvíce slovíček začínajících na písmeno M
 • napište co nejvíce zvířat
 • napište co nejvíce předložek
 • napište 5 barev
 • napište všechny tvary nepravidelného slovesa JÍT
 • přeložte větu ZÍTRA PŮJDU DO ŠKOLY.
 • přečtěte si zadání v učebnici na str.34 úkol č.6 a napište správnou odpověď
 • odívejte se na obrázek na pracovním listě a napište správné odpovědi, popište všechno, co vidíte apod.
 • Variace hry
 • na správnost
 • na rychlost
 • na největší počet správných odpovědí
 • píší všichni žáci v týmu každý sám za sebe neomezený počet odpovědí a společně se radí
 • píší všichni žáci v týmu, ale každý jen určitý omezený počet odpovědí
 • tým si vybere jednoho písaře a ostatní pouze radí
 • na zadaný počet odpovědí
 • na neomezený počet odpovědí
 • na určitý čas
 • společně se žáky můžete sledovat postup na interaktivní tabuli
 • postup ostatních týmů může sledovat i jen pouze učitel na svém počítači
 • žáci mohou vidět odpovědi ostatních týmů a nesmí se např. jejich odpovědi opakovat (funkce unikátní odpovědi)
 • žáci nevidí odpovědi ostatních týmů a píšou tak správně i stejné odpovědi
 • každý žák může napsat jen určitý počet odpovědí, odpovědět tak musí každý z týmu
 • úkolů a zadání je nepočítaně
 • cokoliv, co potřebujete procvičit, zopakovat
 • možnost využití zadání bez přípravy i s přípravou s učebnicí, obrázkem apod.
 • Vyhodnocení a kontrola týmové hry
 • po ukončení hry okamžité vyhodnocení vítěze
 • po ukončení hry možnost s žáky všechny odpovědi probrat, zkontrolovat
 • žáci např. hledají chyby ve výčtu zadaných slovíček, učitel tato chybná slova vyřazuje
 • učitel s žáky na výsledky diskutuje, může např. přidat nebo ubrat body
 • Živé kvízy, testy

  Testování, prověřování znalostí žáků - NOVINKA
 • systém vlastních (nebo sdílených) úkolů nabízí možnost řízeného procesu kontroly a prověřování znalostí jednotlivých žáků
 • učitel řídí celý režim zadávání úkolů, připravuje si své vlastní otázky, úkoly
 • nejedná se o neosobní test, který se žákům spustí a oni v zadaném čase musí splnit zadané úkoly
 • Maximální kontrola učitele nad živými kvízy, testy
 • samotné testování pomocí kvízových otázek je živé, reagující na žáky
 • učitel řídí a kontroluje test po celou dobu
 • u každé otázky může zadat potřebný čas pro zodpovězení, který může zkrátit i prodloužit dle potřeby
 • stejně jako ve škole může a nemusí reagovat na dotazy žáků k pochopení zadání úkolu, doplňující otázky apod.
 • učitel má absolutní kontrolu nad celým procesem kontroly znalostí podpořené výslednou statistikou
 • Individuální přístup učitele
 • učitel může zareagovat na odpověď žáka, který např. pochopil otázku jiným způsobem, ale přesto správně a takto ji také zhodnotit
 • učitel může reagovat na různé překlepy pramenící z nedostatečné schopnosti žáků psát na klávesnici počítače
 • v tomto způsobu testování se nejedná o nekompromisní zhodnocení znalostí žáka počítačem
 • Výsledná statistika živých kvízů, testů jako podklad pro hodnocení a známkování
 • propracovaný systém testů nabízí podklad pro hodnocení a známkování
 • automaticky vygenerovanou známku může učitel vždy individuálně upravit
 • v systému živého testování odpadá zdlouhavé opravování písemných nebo elektronických prací
 • Řízený test

  Testování, prověřování znalostí žáků - NOVINKA
  Využití v případě maximální kontroly učitele nad testem
 • učitel připraví Košík testovacích úkolů, které žákům zpřístupňuje postupně
 • učitel řídí průběh testu sám
 • učitel určuje čas na jednotlivé úkoly
 • další otázka následuje po zodpovězení otázky všemi žáky
 • pokud nezodpoví otázku všichni žáci, učitel může pokračovat v zadávání
 • nezodpovězená otázka je pak započítána jako chyba
 • učitel může individuálně rozhodnout o správnosti odpovědi, pokud např.žák odpověděl jinak, ale přesto správně
 • Běžný test

  Testování, prověřování znalostí žáků - NOVINKA
  Využití v případě samostatného řízení testu žákem
 • učitel připraví Košík testovacích úkolů, které žákům zpřístupní najednou
 • žák si řídí průběh testu sám
 • rozhoduje si, zda vyplní úkoly popořadě čí na přeskáčku, kdy a kam se s řešením vrátí
 • pokud je zadaný přesný čas na vypracování, hospodaří si s časem sám
 • učitel po celou dobu sleduje průběh práce jednotlivých žáků v boxu žáků
 • učitel může reagovat na dění ve třídě, zodpovídat otázky apod.
 • Možnosti a výhody hodnocení a známkování

  Hodnocení a známkování - NOVINKA
  Stálá kontrola
 • žáci jsou pod stálou kontrolou učitele
 • díky jednoduchosti a rychlosti jednotlivých úkolů žáci nemají moc možností získávat odpovědi z jiných zdrojů
 • v kombinaci se spojením přes Team, Google meet apod. i obrazová kontrola nad prací žáků
 • Živé sledování práce
 • učitel má plnou kontrolu nad prací žáků
 • učitel živě sleduje postup žáků při plnění úkolů
 • učitel živě reaguje na práci žáků
 • Ulehčení práce s opravováním
 • automatická oprava ulehčuje práci učitele
 • odpadá zdlouhavé pročítání a opravování písemných prací v papírové nebo elektronické podobě
 • kombinace stálé kontroly zajišťuje učiteli lepší možnosti spravedlivého hodnocení a známkování
 • Okamžitá zpětná vazba
 • automatické vygenerování známky ulehčuje učiteli práci
 • rychlost automatické kontroly a vygenerování známky zrychluje práci učitele
 • rychlost celého procesu hodnocení umožňuje okamžitou zpětnou vazbu žákům
 • historie výsledků žáků zajišťuje učiteli stálý přehled a pamatování si výsledků žáků
 • Individuální přístup
 • díky stálé kontrole možnost individuálního přístupu k hodnocení
 • možnost reagování na úkoly ze strany žáka i učitele
 • možnost úpravy automaticky vygenerované známky
 • možnost vlastní kontroly celého testu
 • Hodnocení a známkování v režimu Testování žáků

  Hodnocení a známkování - NOVINKA
  Řízený test
  Využití pro maximální kontrolu učitele nad průběhem testování
  Např.: Prověrka znalostí látky z českého jazyka Koncovky podstatných jmen
 • učitel chce rychle a jednoduše prověřit a zjistit znalosti žáků a zároveň chce mít úplnou kontrolu nad průběhem
 • hodnocení a známkování je v režimu Řízeného testu velmi jednoduché
 • učitel má připravenou sadu úkolů s předem připraveným klíčem správných odpovědí
 • učitel zadává jednotlivé úkoly
 • učitel řídí celý test
 • po ukončení testu se žákům automaticky vygeneruje známka
 • známku může učitel zaslat žákům ihned nebo po individuální kontrole
 • Bežný test
  Využití pro rychlou, jednoduchou kontrolu znalostí žáků
  Např.: Prověrka znalostí látky z českého jazyka Koncovky podstatných jmen
 • učitel chce rychle a velmi jednoduše prověřit a zjistit znalosti žáků, které nechá pracovat samostatně
 • hodnocení a známkování je v režimu Řízeného testu velmi jednoduché
 • učitel má připravenou sadu úkolů s předem připraveným klíčem správných odpovědí
 • učitel zadá celý test
 • učitel kontroluje průběh testu jednotlivých žáků
 • po ukončení testu se žákům automaticky vygeneruje známka
 • známku může učitel zaslat žákům ihned nebo po individuální kontrole
 • veškerá historie jednotlivých testů je uchována v Historii testů
 • Hodnocení a známkování v režimu Ústních a písemných otázek

  Hodnocení a známkování - NOVINKA
  Ústní otázky učitele
  Využití pro rychlou kontrolu a prověření bez písemné přípravy
  Např.: Prověrka znalostí látky z přírodovědy Horniny a nerosty
 • učitel kdykoliv ve výuce zahájí rychlé prověřování znalostí
 • učitel spustí v režimu Třídy tlačítkem NEW Začít počítat nové hodnocení
 • učitel zadává ústní otázky, žáci odpovídají
 • učitel hodnotí automaticky pomocí Správně odpovědi nebo ručně v boxu žáka
 • každé zhodnocení odpovědi se započítává do Statistiky odpovědí
 • na základě výsledné Statistiky může učitel udělit sám známku
 • Písemné otázky učitele
  Využití pro rychlou kontrolu a prověření s písemnou přípravou
  Např.: Prověrka znalostí látky z matematiky Zaokrouhlování na desítky
 • učitel kdykoliv ve výuce zahájí rychlé prověřování znalostí
 • učitel spustí v režimu Třídy tlačítkem NEW Začít počítat nové hodnocení
 • učitel zadává písemné otázky, žáci odpovídají
 • úkoly se hodnotí automaticky podle připravené odpovědi v úkolu
 • každé zhodnocení odpovědi se započítává do Statistiky odpovědí
 • na základě výsledné Statistiky může učitel udělit sám známku
 • Rozdíl mezi režimem Testování a zasíláním úkolů
 • učitel nevidí všechny otázky, ale vybírá z Výpisu úkolů nebo z Košíku úkolů
 • učitel vidí pouze odpovědi v boxu žáka
 • učitel nevidí záznam průběhu odpovídání
 • Statistické údaje jednotlivých žáků

  Hodnocení a známkování - NOVINKA
 • statistika zaznamenává úspěšnost a neúspěšnost jednotlivých žáků za celou sadu úkolů
 • statistika zaznamenává úspěšnost a neúspěšnost jednotlivých žáků u konkrétních úkolů
 • Statistické údaje jednotlivých úkolů

  Hodnocení a známkování - NOVINKA
 • podrobná statistika zaznamená celou sadu otázek každého zadaného testu zvlášť
 • Sebehodnocení žáků

  Hodnocení a známkování - NOVINKA
  Sebehodnocení jako důležitá součást
 • sebehodnocení jako důležitá součást hodnocení ve škole
 • kdykoliv během práce, na začátku, v průběhu, po ukončení sady otázek a úkolů
 • možnost zjištění aktuální nálady žáků "Jak se právě cítíš?"
 • možnost zjištění pocitů z ukončené, odvedené práce "Jak se Ti to povedlo?"
 • Práce s tablety, mobily

  Prezenční výuka s Vímto - NOVINKA, VYZKOUŠENO
  Využití práce s tablety nebo mobily ve třídě
  Individuální práce
 • doplněk prezenční výuky
 • žáci se přihlásí do svého účtu
 • individuální práce jako při online výuce
 • systém ústních i písemných otázek (popis viz.předchozí body Metodiky a Nápovědy)
 • procvičování probrané látky
 • doplněk pro výuku a výklad nové látky
 • prověřování pozornosti žáků
 • prověřování znalostí žáků (viz.Testování)
 • kdykoliv během vyučování
 • Skupinová práce
 • oživení, zpestření výuky
 • rozdělení žáků do skupin
 • výběr zapisovatelů v jednotlivých skupinách
 • zapisovatel se přihlásí do svého účtu
 • ústní otázka učitele + domluva ve skupině + zápis jedné správné odpovědi za celou skupinu
 • kdykoliv během vyučování
 • Práce v počítačové učebně

  Prezenční výuka s Vímto - NOVINKA, VYZKOUŠENO
  Práce v počítačové učebně na sdílených počítačích nebo tabletech
 • všechny možnosti práce lze využívat i na sílených počítačích nebo tabletech ve školní počítačové učebně
 • zaregistrujte si počítačovou učebnu jako sdílenou třídu
 • možnost práce s neomezeným počtem žáků z různých tříd
 • k tomuto režimu postačí pouze 1 licence
 • jednotlivé počítače budou zastupovat všechny žáky využívající sdílenou třídu
 • žáci se přihlašují ne pod svým jménem, ale PINem počítače
 • učitel zadává ústní otázky, úkoly, testy stejným způsobem, který je popsán v celé Metodice a Nápovědě
 • Práce s interaktivní tabulí nebo projekcí na tabuli

  Prezenční výuka s Vímto - NOVINKA, VYZKOUŠENO
  Na možnostech využití interaktivní tabule nebo projekce na tabuli právě pracujeme.
  Vytváříme nové možnosti her, skupinových i individuálních soutěží, zábavných herních úkolů.

  Význam a základ týmové hry

  Interaktivní týmová hra - NOVINKA, VYZKOUŠENO PŘI PREZENČNÍ VÝUCE
  Týmová hra pro větší motivaci a zábavu při učení
 • týmová práce na základech kooperativního učení
 • spolupráce jednotlivých členů týmu
 • zodpovědnost všech členů za správné splnění úkolu v celém týmu
 • zábava při plnění úkolů na počítači, tabletu nebo mobilu
 • prvek soutěživosti mezi týmy
 • nenásilné procvičování učební látky formou hry a spolupráce
 • Organizace hry
  Řízená hra
 • žáci se rozdělí do týmů
 • učitel zadává postupně jednotlivé úkoly, na které je jedna odpověď (např. postupně zadává příklady)
 • žáci píší správné odpovědi
 • žáci i učitel sledují postup všech týmů (tuto funkci lze vypnout a žáci nevidí ostatní týmy)
 • postup dalších týmů motivuje žáky k další práci
 • učitel ukončuje hru
 • žáci i učitel společně kontrolují
 • Plynulá hra
 • žáci se rozdělí do týmů
 • učitel zadá úkol (např. napiš všechna vyjmenovaná slova po B)
 • žáci píší správné odpovědi
 • žáci i učitel sledují postup všech týmů (tuto funkci lze vypnout a žáci nevidí ostatní týmy)
 • postup dalších týmů motivuje žáky k další práci
 • učitel ukončuje hru
 • žáci i učitel společně kontrolují
 • Zadání, nápady do výuky

  Interaktivní týmová hra - NOVINKA, VYZKOUŠENO PŘI PREZENČNÍ VÝUCE
  Zadání úkolu z jakéhokoliv předmětu, jakékoliv oblasti v každém ročníku
  Příklady zadání, které se dají rozšířit zcela dle fantazie a potřeb třídy
  Český jazyk
  Řízená hra - učitel postupně zadává jednotlivé krátké úkoly
 • napište kořen slova PORYBNÝ
 • napište 5 přídavných jmen
 • napište tvar slovesa LYŽOVAT v 2.pádě, čísla jednotného, v minulém čase,...
 • Plynulá hra - učitel zadá jeden úkol na delší dobu
 • napište co nejvíce slov začínajících na písmeno B
 • napište synonyma ke slovu BĚŽET
 • napište co nejvíce příbuzných slov ke slovu SMÝKAT,...
 • Anglický jazyk
  Řízená hra - učitel postupně zadává jednotlivé krátké úkoly
 • napište všechny tvary nepravidelného slovesa JÍT
 • přeložte větu ZÍTRA PŮJDU DO ŠKOLY.
 • přečtěte si zadání v učebnici na str.34 úkol č.6 a napište správnou odpověď,...
 • Plynulá hra - učitel zadá jeden úkol na delší dobu
 • napište co nejvíce zvířat
 • napište co nejvíce předložek
 • odívejte se na obrázek na pracovním listě a napište správné odpovědi, popište všechno, co vidíte apod.,...
 • Matematika
  Řízená hra - učitel postupně zadává jednotlivé krátké úkoly
 • vypočítejte příklad 326 x 8
 • převeď Kolik cm je 7 m
 • napiš 3 čísla větší než 7 a menší než 15,...
 • Plynulá hra - učitel zadá jeden úkol na delší dobu
 • napište všechny násobky čísla 7
 • napište co nejvíce geometrických těles
 • napište co nejvíce kombinací, příkladů na sčítání z čísel 2, 5, 8 a 9,...
 • Prvouka (Přírodověda a Vlastivěda)
  Řízená hra - učitel postupně zadává jednotlivé krátké úkoly
 • jak se nazývá mládě kočky
 • z kterých tří nerostů se skládá žula
 • v kterém roce byla vydána Zlatá bula sicilská
 • Plynulá hra - učitel zadá jeden úkol na delší dobu
 • napište co nejvíce savců
 • napiš názvy měsíců v roce
 • podívejte se na obrázek na pracovní listě a doplňte chybějící názvy částí rostlin,...
 • Variace hry

  Interaktivní týmová hra - NOVINKA, VYZKOUŠENO PŘI PREZENČNÍ VÝUCE
  Neomezená variabilita zadání úkolů
 • možností úkolů a zadání je nepočítaně
 • cokoliv, co potřebujete procvičit, zopakovat
 • možnost využití zadání bez přípravy i s přípravou s učebnicí, pracovním listem, obrázkem apod.
 • Různé druhy a kombinace zadání
 • na rychlost
 • na největší počet správných odpovědí
 • na přesně daný počet odpovědí
 • na určitý čas
 • Různé možnosti zápisu
 • píší všichni žáci v týmu každý sám za sebe neomezený počet odpovědí a společně se radí
 • píší všichni žáci v týmu, ale každý jen určitý omezený počet odpovědí
 • tým si vybere jednoho písaře a ostatní pouze radí
 • Možnosti kontroly
 • společně se žáky můžete sledovat postup na interaktivní tabuli
 • postup ostatních týmů může sledovat i jen pouze učitel na svém počítači
 • žáci mohou vidět odpovědi ostatních týmů a nesmí se např. jejich odpovědi opakovat (funkce unikátní odpovědi)
 • žáci nevidí odpovědi ostatních týmů a píšou tak správně i stejné odpovědi
 • každý žák může napsat jen určitý počet odpovědí, odpovědět tak musí každý z týmu
 • Průběh, vyhodnocení a kontrola týmové hry

  Interaktivní týmová hra - NOVINKA, VYZKOUŠENO PŘI PREZENČNÍ VÝUCE
  Naprostá kontrola nad průběhem hry
 • učitel řídí hru po celou dobu
 • učitel zadává úkoly a určuje čas na jejich splnění
 • učitel s žáky během plnění úkolu diskutuje
 • žáci se mohou kdykoliv zeptat na upřesnění zadání
 • učitel může kdykoliv zadání poupravit
 • Motivace žáků k práci
 • radost z práce
 • nenásilné procvičování učební látky formou hry, soutěže
 • sledování postupu ostatních týmů motivuje žáky k většímu výkonu
 • podpora učitele v průběhu hry
 • zásady kooperativního učení v týmu
 • Ukončení a vyhodnocení hry
 • po ukončení hry okamžité vyhodnocení vítěze
 • po ukončení hry možnost s žáky všechny odpovědi probrat, zkontrolovat
 • žáci např. hledají chyby ve výčtu zadaných slovíček, učitel tato chybná slova vyřazuje
 • učitel s žáky na výsledky diskutuje, může např. přidat nebo ubrat body
 • Vítejte v sekci Metodika výuky s Vímto

  Zvolte prosím téma v menu.