Přihlaste se nebo se zaregistrujte
K registraci
GDPR - Zásady práce s osobními údaji

Na ochranu osobních údajů klademe důraz a děláme maximum pro jejich zabezpečení. Účelem tohot textu je informovat vás o rozsahu zpravovaných údajů a o způsobu jakým s vašimi údaji nakládáme. Najdete zde popis vašich práv a způsob jakým můžete svá práva uplatňovat.

Zpracování osobních údajů provádí provozovatel služby viz Podmínky použití [https://vimto.online/terms].

Spravované osobní údaje

Základní identifikační a kontaktní údaje

 • jméno a příjmení (volitelné)
 • e-mailová adresa
 • fakturační údaje (volitelné)
 • titul před jménem (volitelné)
 • titul za jménem (volitelné)
 • vyučované předměty (volitelné)
 • délka praxe (volitelné)
 • funkce v rámci organizace (volitelné)

Systémové a technické údaje

 • heslo v šifrované podobě
 • IP adresa přístupu
 • cookies - viz níže

Spravované osobní údaje nejsou zasílány mimo Evropskou Unii (EU).

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 10 let.

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Marketingová komunikace

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek a oznámení. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním těchto sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat.

E-mailová podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů nebo pomocí kontaktního formuláře můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete na https://vimto.online/cookies

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit zasláním žádosti na e-mailovou adresu .

Právo na vymazání

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů zasláním žádosti na e-mailovou adresu .

Ukončení využití Služby a výmaz údajů je možné také provést na internetové adrese: https://vimto.online/ucitel/zrusit-ucet

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle směrnice GDPR máte kromě výše uvedených práv, také práva následující:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

Další zpracovatelé osobních údajů

 • Master Internet s.r.o., Brno - služby datacentra
 • Google LLC pro webovou analytiku a cloudové služby (v současné době nevyužíváme)

Zabezpečení dat

Data ukládáme na serverech v datacentru společnosti Master Internet, s.r.o., se kterou máme uzavřenou smlouvu v souladu s pravidly GDPR o Zpracování osobních údajů. Servery jsou umístěny v Brně a v Praze.

Při přenosu dat a souborů používáme šifrovaný protokol HTTPS.

Vaše hesla jsou uloženo v šifrované podobě a nemáme k nim přístup.

Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

Závěrečná ustanovení

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 08.04.2021, datum poslední revize je 01.09.2021 a tímto dnem nabývá platnosti.