Přihlaste se nebo se zaregistrujte
K registraci
Funkčnost a vlastnosti

Okamžitý přehled o vaší třídě

V přehledném prostředí vidíte:
 • kdo je a kdo není online
 • kdo reaguje na výuku
 • odpovědi všech žáků najednou
Prostředí třídy - někteří nejsou online
Prostředí třídy - všichni jsou online
Prostředí třídy - někdo odpověděl správně
Prostředí třídy - všichni odpověděli správně
Plný náhled na prostředí třídy
Panely funkcí lze vypínat a zapínat

Zapojení všech žáků najednou

Výukový nástroj
 • zapojení do výuky, práce všech žáků najednou
 • žádné zdlouhavé čekání na vyvolání
 • žádné zdlouhavé čekání na odpovědi spolužáků
 • okamžitá zpětná vazba od učitele
 • okamžitý přehled o práci všech žáků
 • Ústní otázky

   Ústní otázka
  • jednoduchá, stručná odpověď
  • okamžitá kontrola od učitele
  • žáci nevidí odpovědi ostatních, vidí je pouze učitel
  Učitel se ústně ptá: Jaký je dnes den?
  Žáci píší: pondělí
  • U: Kolik je 3+3? Ž: 6
  • U: Jaké I/Y se píše ve slově MYŠ? Ž: Y
  • U: Napište slovo MLÝN Ž: mlýn
  • U: Píše se ve slově tužka Ž? Ž: ano
  • U: Napište jednu horninu: Ž: vápenec
  • U: Přeložte do AJ Umím plavat. Ž: I can swim.

  Úkoly, živé kvízy

  Učitel si předem připraví sadu otázek, kvízových úkolů, které postupně žákům zobrazuje a žáci samostatně, všichni najednou odpovídají.
   Předpřipravené písemné otázky, kvízy
  • přehledné třídění úkolů
  • vlastní nebo sdílené úkoly
  • písemné a obrázkové úkoly
  1.třída ČJ
  1.třída ČJ
  4.třída ČJ
  4.třída ČJ
  4.třída MAT
  4.třída MAT
  Nechte při tvorbě úkolů projevit svoji fantazii a invenci.
  • Učitel žákům pošle úkol
  • Žák odpoví
  • Žák okamžitě vidí zpětnou vazbu o správnosti nebo chybě
  • Učitel okamžitě vidí odpovědi všech žáků najednou a jejich správnost
  • U každé otázky je možnost okamžité ústní reakce učitele nebo žáků
  • Přehledná statistika o úspěšnosti žáků
  • Okamžitý přehled o úspěšnosti jednotlivých odpovědí žáka
  • Okamžitý přehled o celkové úspěšnosti žáka

  Práce s úkoly, živými kvízy

   Vlastní nebo sdílené úkoly, kvízy
  • jednoduchá práce se sadami úkolů (např.sada Koncovky podstatných jmen)
  • jednoduché řazení a členění úkolů pomocí Štítků
  • další podrobnější členění jednotlivých témat
  • Příklad řazení úkolů
  • Podstatná jména
  • Tvarosloví podstatných jmen
  • Skloňování podstatných jmen
  • Koncovky podstatných jmen
  • Rod střední - Rod ženský - Rod mužský
  • Vzory podstatných jmen
  • + další podrobnější členění podle typů úkolů
  • Vyber správnou odpověď
  • Napiš správnou odpověď
  • Najdi chybu
  • Označ ve slově nebo ve větě

  Košík s úkoly

  Příprava úkolů, kvízů na konkrétní den, hodinu
  • funkce Košík pro přípravu úkolů na konkrétní den
  • možnost výběru úkolů z různých sad v rámci předmětu
  • např. opakování Vyjmenovaných slov
  • zaznamenání úkolů, které již byly dětem odeslány
  • zaznamenání úkolů, které byly nejvíce chybované pro další procvičování

  Živé testování, prověřování znalostí žáků

  Funkce Testování žáků
 • připravená sada úkolů v Košíku k prověření znalostí žáků
 • jednoduché zasílání úkolů žákům
 • živá práce s jednotlivými úkoly
 • řízený proces prověřování znalostí, ne neosobní test
 • individuální přístup k žákům
 • podrobná statistika výsledků
  Řízený režim testovacích úkolů - Řízený test
 • učitel zasílá řízeně jednotlivé otázky testu z Košíku úkolů
 • žáci i učitel mohou nad jednotlivými úkoly diskutovat, ptát se
 • učitel řídí celou dobu práci žáků
 • učitel ukončuje test
 • Běžný režim testovacích úkolů - Běžný test
 • učitel zpřístupní žákům sadu úkolů testu
 • žák si sám řídí vyplňování jednotlivých úkolů
 • žák sám ukončuje a odevzdává test
 • učitel sleduje postup žáků a řešení jejich jednotlivých úkolů
 • žáci i učitel mohou nadále jednotlivými úkoly diskutovat, ptát se
 • Sebehodnocení, hodnocení a známkování

  Sebehodnocení žáků
  • v režimu Třídy učitel zasílá otázku Jak se vám to povedlo? a Jak se právě cítíte?
  • žáci odpovídají pomocí emotikon
  • žáci i učitel komunikují nad jednotlivými úkoly a odpověďmi ústně
  Hodnocení v režimu testování
 • stálá možnost komunikovat nad jednotlivými ústními i písemnými úkoly ústně
 • učitel může zaslat individuální zprávu o hodnocení přes box žáka (tuto funkci připravujeme)
 • Známkování v režimu testování
 • v režimu testování, prověřování znalostí žáků učitel zadává předem připravené otázky
 • odpovědi se automaticky podle předem připraveného klíče hodnotí
 • žákům se automaticky podle jejich zaslaných odpovědí vygeneruje známka
 • učitel může odeslat výsledky žákům hned nebo může ještě sám známku individuálně upravit
 • Statistika výsledků žáků

  Statistika pro učitele
  • přehledná statistika výsledků všech žáků
  • přehledná statistika výsledků jednotlivých žáků
  • okamžitý přehled o úspěšnosti jednotlivých žáků
  • okamžitý přehled o správnosti odpovědí jednotlivých žáků
  • dle statistiky možnost práce s nejvíce problémovými úkoly
  • Statistika pro žáky
   • okamžitý přehled o vlastní úspěšnosti
   • statistika o správnosti vlastních odpovědí
   • Výuka cizího jazyka s Vím to

     Efektivní práce při výuce distanční i prezenční
    • výuka cizího jazyka již od 1.třídy
    • práce s poslechem a obrázkovými úkoly
    • Efektivní výuka písemné části cizího jazyka
    • rychlé a efektivní procvičení psané verze slovíček
    • rychlé a efektivní procvičení frází, vět
    • ústní i písemné procvičení překladů
    • při zadání Zprávy všem výuka gramatiky
    • při zadání Zprávy všem práce s překlady, práce s chybou
    • práce s připravenými otázkami, kvízy
    • okamžitá kontrola učitele
    • okamžitá zpětná vazba od učitele i žáků
    • Ruční kontrola a zpětná vazba na ústní otázky

     Zpětná vazba, kontrola
     • ústní zadání otázky
     • žáci napíší odpověď
     • učitel postupně vidí odpovědi všech
     • žák odpověděl správně
      žák odpověděl chybně

      Automatická kontrola odpovědí a zpětná vazba ústních otázek

      Předpřipravená správná odpověď
     • ústní zadání otázky
     • žáci napíší odpověď
     • odpovědi se žákům automaticky podle připravené Správné odpovědi kontrolují
     • žáci okamžitě vidí, zda mají správně nebo špatně, nečekají na ruční kontrolu učitele
     • Časovač

      • možnost časového omezení na odpověď
      • časovač vidí učitel i žáci
      • možnost nastavení Striktního režimu = po uplynutí doby už žák nemůže odpovědět
      • Zpráva všem

       • možnost poslat zprávu všem žáků
       • žáci zprávu vidí v liště pod odpovědní tabulkou
       • Využití jako
       • písemná otázka
       • práce s chybou (žáci mají v chybném sdělení najít chybu a opravit ji, napsat a poslat správné znění)
       • správná odpověď na otázku
       • Žáci vidí...

        Vlastní databáze úkolů

        Připravte si vlastní úkoly a cvičení pro výukový blok

        • vytvořte si neomezený počet vlastních úkolů
        • řazení podle tříd, předmětů, štítků, typu úkolu
        • systém štíků a košíků úkolů
        • sdílejte své úkoly s dalšími učiteli!
        • Prostředí výpisu úkolů učitele
         Prostředí vytvoření úkolu

         Rychlý úkol

         Unikátní definování úkolů pomocí jazyka, který jsme navrhli přímo pro vás, učitelky a učitele!

         Tvořte úkoly během výuky za několik vteřin!

         Možnost zadání písemného úkolu, kvízu
         Zápis úkolu pomocí příkazů jazyka vímto, který byl navrhnut speciálně pro učitele s českou klávesnicí.

         Tento zápis rychlého úkolu

        • Kolik je 2 + 2 = _
        • - 8 + 4 - 3

         ... se přemění na tento úkol

         žák vidí

         pokud odpoví správně:

         anebo chybně

         Tento rychlý zápis:

        • MAM_NKA
        • ...Napiš chybějící písmeno ve slově mod=napis

         ... se přemění na tento skvělý úkol :) s textovým vstupem (mod=napis):

         Nebo tento zápis úkolu s označením slova s chybou (mod=slovo):

        • Najdi chybně napsané slovo
        • : maminka tat(ý)nek bratr mod=slovo

         ... se přemění na tento úkol

         Prostředí pro žáky je jednoduché a účelné

         Vímto je výukový nástroj, nechceme, aby žáky rozptylovaly animace a efekty...

         Prezenční výuka s Vímto

         Práce s ústními i písemnými úkoly i v prezenční podobě ve škole
        • využití při práci s tablety
        • využití při práci s mobily
        • využití při práci s interaktivní tabulí
        • využití při práci s projektorem
        • využití při samostatné práci žáků
        • využití při skupinové práci
        • využití při společné práci
        • on-line zapojení žáků z domova (např.při nemoci)
        • ... a mnoho dalších funkcí

         Vímto je tu pro vás a neustále ho vylepšujeme.
         Připojte se k nám!
         Založte si účet pro svoji třídu!